ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญประจำโรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน

  ประพฤติดี    เรียนเด่น  เน้นความสะอาด  ฉลาดทันโลก