ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

ความหมาย นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม( เสมาและธรรมจักร )

นำภูมิปัญญาพัฒนาโรงเรียน

ส่งเสริมความเป็นไทย  ( ปลาเค้า 2 ตัว หนุนค้ำจุนศาลาไทย )