ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
47/1 หมู่ที่ 9   ตำบลบางแขม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3425-3880
Email : lpknpt@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
https://www.google.co.th/maps/place/Watladplakao+School/@13.796045,100.0344953,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30e2e67e0ff46e71:0x9f983a20ed4ed247!8m2!3d13.796045!4d100.036684?hl=en